Web Manager


เว็ปไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2553 จัดทำขึ้นเพื่อให้นักศึกษาเกิดกระบวนการทักษะในการสร้างสื่อ และปฏิบัติจริง อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ความรู้เพื่อให้บุคคลที่สนใจเข้ามาศึกษาค้นคว้าและหาข้อมูล ผู้จัดทำหวังว่าเว็ปไซต์นี้จะมีประโยชน์กับผู้ที่สนใจไม่มาก็น้อย

 

จัดทำโดย

นายศรติศักดิ์ แสนก๋องคำ

สาขาภาษาอังกฤษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Sorntisak@hotmail.com

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: